Naturens Bästa - kvalitativ ekoturism

Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det Norra halvklotet, och det startades under FN:s Internationella Ekoturismår 2002. Det är ett banbrytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Naturens Bästa samlar Sveriges främsta naturresearrangörer och deras bästa produkter. Ett sätt att utmärka det bästa och veta att det är kvalité du betalar för när du bokar en resa.

Naturens Bästa utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. De uppställda kraven på researrangörerna har arbetats fram i diskussioner med ett femtiotal företag och organisationer. Tanken är att ge svenska naturupplevelsearrangörer möjligheten att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans skapa ett nätverk för en effektiv marknadsföring, samtidigt skapa en trovärdighet hos kunderna.

Naturens Bästa är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens reseupplevelse, i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.

Läs mer på hemsidan för Naturens Bästa.